Українська Православна Церква Київського Патріархату Храм ''Святої Покрови'' с. Козаківка і ''Святого Архістратига Михаїла'' с. Сукіль

Недiля 14-та пiсля П'ятдесятницi
Недiля 14-та пiсля П'ятдесятницi (Мф. 22, 1-14) 

Багато покликаних, та мало обраних 

В iм'я Отця, i Сина, i Святого Духа! 

Дорогi браття i сестри!

Сьогоднiшня євангельська притча про званих на весiлля дає нам вiдповiдь на запитання: чому в свiтi багато невiруючих i чому так мало людей ходить до храму Божого. Сам Господь наш Iсус Христос дав вiдповiдь. Вiн сказав: "Багато покликаних, та мало обраних" (Мф. 22, 14). Значить, тi, що не вiрять у Христа Спасителя нашого i не ходять до храму, не належать до обраних. А це жахливо, якщо усвiдомити собi, що ти не належиш до обраних. Бути обраним ще не означає, що увiйдеш у Царство Небесне, Царство вiчне. Але якщо ти не обраний, то твоє вiчне майбутнє - страждання. Страждання - це насамперед вiдсутнiсть єднання з Богом, джерелом життя, це вiдсутнiсть любовi, яка є основою радостi i блаженства, бо Сам Бог є любов. I коли уявиш собi, що такий стан буде вiчним, то душу охоплює жах.

I цей жах - вiчне страждання - люди обирають добровiльно, i не просто добровiльно, але i всупереч попередженням. Незбагненне милосердя Боже до людини! Незважаючи на добровiльну вiдмову людини вiд Бога, Бог нiколи не залишає людину. Безмiрна любов Божа постiйно застосовує рiзнi засоби, щоб спасти людину для вiчного блаженного життя, для Царства Небесного.

Вiд самого початку iсторiї людства Бог закликає людину прокинутися вiд грiховного сну i не чинити зла. Цей голос Божий першi люди чули в раю. Вiн дав людям через Мойсея на Синайськiй горi десять заповiдей. Цими заповiдями Вiн звертається до нас i каже: "Я є Господь Бог твiй, нехай не буде в тебе iнших богiв, крiм Мене". В заповiдях Божих настанови, як треба жити людинi на землi. Виконуй цi заповiдi, шануй батька i матiр, i добре тобi буде, i довголiтнiм будеш ти на землi.

Голос Божий ми чуємо через совiсть. Вона закликає нас жити за правдою Божою, любити ближнiх своїх, спiвстраждати знедоленим i не чинити нiчого злого.

Через Євангелiє ми чуємо голос Самого Сина Божого Господа нашого Iсуса Христа. Вiн закликає всiх людей до Свого Царства. А це є Царство любовi, миру i радостi. Бог закликає до Свого Царства через Церкву. В Церквi людина завжди почує голос Божий, Його заклик до добра, до миру, до вiчностi, до свiтла, до покаяння. Господь закликає до Себе рiзноманiтними засобами, в тому числi через страждання i смерть близьких нам людей. Не випадково народна мудрiсть говорить: "Не вдарить грiм, людина не перехреститься".

Сьогоднiшнє наше тяжке матерiальне становище теж треба сприймати як заклик Божий до покаяння. Подивiться ви, багатi, на знедолених людей: пенсiонерiв, iнвалiдiв, ветеранiв вiйни, хворих, бездомних дiтей. Ви, багатi, забрали вiд них шматок хлiба i лiки; ви вiдiбрали вiд трудового люду платню за працю. Подивiться на них! Вони є голос Божий, звернений до вас. Господь закликає вас, багатi, до Свого Царства. Хочете бути обраними Богом, виявiть любов до знедолених людей! Христос сказав: "Блаженнi милостивi, бо вони помилуванi будуть" (Мф. 5, 7).

Дорогi браття i сестри! Господь закликає кожного з нас до Свого Царства. Вiн кличе нас протягом усього нашого життя аж до самої смертi. Спаситель звертається до нас i говорить: "Ось, стою при дверях i стукаю; якщо хто почує голос Мiй i вiдчинить дверi, увiйду до нього, i буду вечеряти з ним, i вiн зi Мною" (Одкр. 3, 20).

Хто вiдкриває для Бога дверi серця свого, той блаженний. Вiн вiдчуває вже тут, на землi, Царство Боже. Такi люди можуть бути впевненими, що вони належать до обраних. Їх кликав Господь, стукав у їхнi серця, i вони вiдгукнулись. Їхнє є Царство Небесне. Не будемо ж глухими до стукання Господнього в нашi серця i не закриваймо вуха, щоб не чути голос Божий.

Хоч Господь сказав, що мало обраних, але кожен iз нас плекає в душi своїй надiю, що вiн - серед тих, кого Господь обрав у Своє Небесне Царство. I нехай ця надiя на милiсть Божу не посоромить нас нi в цьому життi, нi у грядущому. Богу нашому слава на вiки вiкiв.

Амiнь!

 

 

Патріарх Філарет.Создан 30 авг 2015