Українська Православна Церква Київського Патріархату Храм ''Святої Покрови'' с. Козаківка і ''Святого Архістратига Михаїла'' с. Сукіль

Недiля 21-ша пiсля П'ятдесятницi
Слово про Бiблiю

В iм'я Отця, i Сина, i Святого Духа!

Дорогi браття i сестри!

Святе Письмо, або Бiблiя, є книга Божа. Ця книга - унiкальна за своїм розповсюдженням серед усiх народiв. Вона - наймогутнiша книга у свiтi за своєю силою i впливом на життя людини у всi часи.

Чи варто говорити про те, що Бiблiя - єдина книга, яка не вмирає. Всi iншi книги, якими б вони не були цiкавими, - короткочаснi, з'являються i зникають. Бiблiя - це книга на всi часи.

Iншi книги призначаються певному колу суспiльства - людям, що займаються наукою чи мистецтвом, лiтературою чи iсторiєю, iншими галузями знань. Бiблiя призначена для всього людства. Iншi книги впродовж вiкiв втрачають свою силу, i все, що є в них корисного, поглинається часом. Бiблiя ж - книга невичерпна. Джерело її настiльки глибоке, що чим бiльше ми з нього черпаємо, тим бiльший знаходимо в ньому скарб.

Iншi книги мають недолiки i вади, якi треба вiдкидати. Бiблiя - це золото, випробуване вогнем. У нiй не тiльки нема нiяких хибних положень, але у нiй є дивна сила, яка може боротися i перемагати усi єресi, що виникають в iсторiї людства. I все це через те, що Бiблiя - це книга Божа.

В нiй записано те, що вiдкрито для нас Духом Святим. У Бiблiї нема помилок, тому що Бог, який вiдкрив нам те, що потрiбно для спасiння, не помиляється. Бiблiя мiстить у собi iстину. Iстиною є Бог. Свiт через невiгластво, безумство, грiховнiсть i фарисейську доброчиннiсть не знає Бога. Природа вiдкриває нам буття, могутнiсть, благiсть i мудрiсть Божу, але Самого Бога природа не вiдкриває. А Бiблiя вiдкриває нам Бога. Поняття про Бога, що дає нам Бiблiя, настiльки величне i захоплює серце, настiльки високе i в той же час просте, настiльки рiзноманiтне i разом з тим цiльне, що всi тi, хто, з ласки Божої, пiзнав Бога через Бiблiю, вiдчувають i переконанi в тiм, що Бог вiдкрив Себе їм.

Нiхто не може знати Бога, але Сам Бог вiдкриває Себе людинi настiльки, наскiльки Вiн хоче i наскiльки людина може вмiстити Його в собi. Тiльки безумець може говорити, що вiн може пiзнати Бога.

Безконечний i неосяжний Бог, що перебуває у свiтлi недоступнiм, Сам мiж тим сходить i сповiщає про Себе людям, у тому числi й дiтям. Вiчний i всюдисущий Бог завжди живе з нами - в усiх народах, поколiннях, сiм'ях i в кожнiй людинi. Вiн Єдиний Святий i Спаситель грiшникiв; Єдиний Праведний i в той же час Виправдувач винних. Вiн страшний у Своїй величi i судах Своїх, i в той же час милостивий i милосердний, лагiдний i спiвстраждальний, поблажливий i довготерпеливий. Вiн безмежно блаженний Сам у Собi i не потребує iззовнi нiякої радостi, i разом з тим Вiн плаче щодо майбутнього Єрусалима i зiтхає за Свiй грiшний народ. Вiн закликає небо i землю спiвчувати Йому, поля i дерева радiти з Ним, тому що Вiн знайшов загиблого i оживив того, хто був духовно мертвим. Бог близький до людей i особливо - до вiруючих.

Бог заповiдав Iзраїлю, щоб вони не робили собi зображень Бога, як це було у язичникiв, тому що вони нiколи не бачили Його образа. Але в той же час Вiн говорить Iзраїлю, що Вiн має очi i все бачить; Вiн має вуха i чує голос нашого молiння. Вiн має руки i простягає їх для спасiння людей. Вiн порiвнює Себе з батьком, який вболiває за своїх дiтей. Вiн порiвнює Себе з матiр'ю, яка не може забути своєї дитини. Вiн порiвнює Себе з нареченим, який радiє за свою наречену.

Браття i сестри! Коли Бiблiя вiдкриває нам Бога, це не людська фантазiя i вигадка; це - повнота життя, повнота любовi; це - небесна сила, яка входить у саму глибину людського серця. Нема нiчого величнiшого, нема нiчого бiльш радiсного i блаженного, нiж перебування Бога в серцi людинi. Йому слава на вiки вiкiв.

Амiнь!

 

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ.Создан 26 окт 2015